2016慈濟年鑑

統 慈 308 309 50 аϫᐂ аϫᐂ ֲ߷гડĞ 29 ğ ᄂ៉ ܠ ಱѭ ؜ΐٛ ˿҅׎ හ ޠ ᄼ ͟ώ ઼̂̚ౙ ޓڌ զ ࢶപ Ͽٛҹ γᄋΟ Ͽ६ Δഈᔿ զ඿ ੺ֽҘֲ ೻֧ᜋΙ ෸ ݑ ͐ૄ೻؃ Оκ າΐ؂ κ ڿ Ⴌ ቞ո ঍઼ ᔹ઼ ߚ ं၂ ୃӀֲ ࡗ ό ͽҒЕ О ޘ ߷ܧ гડĞ 17 ğ җ৶ֲͧ ๫̰ΐႬ ᎊщ྿ ཐк࡚೼ ڒ Ҙͧ ೀֲ̰ͧ৶ ؃ إ κֲ ΫϞᑻᜋ ంˬͧҹ ϟֲͧ ֙͐ ރ ܧݑ گ ϑ֤ Ꮵ৶ћ ໽̄̋В׶઼ ෪Ͱঔ ث ৼѼֲͧ Ꮵͧ༄ֲ ።ѐຎᑻૄ ܛ ົ 全 ஧ຎචᙯᘃ઼छгડ̶οဦ ΫϞᑻᜋ ፫߷ ͐οֲາೀֲ̰ Оκ ੺௜ႬВ׶઼ ৶ᘲ ܝ ཏफ ࡚ᛳᖠᇝֲ ૜ҹᘲκҘֲ ᄂ៉ ࢶപ හ ޠ ᄼ ͟ώ ؜ΐٛ ঍઼ ቞ո ੺ֽҘֲ າΐ؂ զ඿ ෸ ݑ ߚ ं၂ κ ڿ Ⴌ ͐ૄ೻؃ ܠ ಱѭ Ͽ६ Ͽٛҹ ˿҅׎ ࡗ ό γᄋΟ Δഈᔿ ઼̂̚ౙ О ޘ ೻֧ᜋΙ ޓڌ զ ৸Ҙᜋ ๫̰ΐႬ ࡻ઼ ఈᜋ ๸гӀ گ ̀κֲ ๫Ⴌჯֲ ࡊ ৶ա নҹᜋ ֘Ҋ ֲ๫޵൒ ଥҹ ڱ ઼ ϟֲͧ ೀֲ̰ͧ৶ ໽̄̋В׶઼ ෪Ͱঔ ث ཐк࡚೼ ڒ Ҙͧ Ꮵͧ༄ֲ ֙͐ ރ گ ϑ֤ ৼѼֲͧ ؃ إ κֲ ᎊщ྿ җ৶ֲͧ ܧݑ Ꮵ৶ћ ཌྷ̂Ӏ ̜౪ ͧӀॡ Ҙ঱Ͱ ᇇ઼ ຑႬᜋ ంˬͧҹ ͽҒЕ ॗ ރ ༄׏ ༄̀ ୃӀֲ ࠟӀჯֲ ৛ጆ ግҘ࣯ ϝг੺ٛ ᖠႬϞк ࣯೻̂ጌΐ ֲ࣯ࣖͧ ͂ϝк Ԉౌٛ೻ κΐٛϝ ؎̰༄ٛ к ځ κΐ к ځ κҹ ఈᛳཐ੺˚ ঔг ઼࡚ ΐो̂ ͐ٛе ͐Ҙ ܠ ॲԗ ംӀ lj 全 ஧ВࢍĈ 94 ઼࣎छгડ ljྤफ़ֽ໚Ĉ؟ି఍ ̂߶߷гડĞ 7 ğ ለ߷гડĞ 20 ğ ࡚߷гડĞ 21 ğ ͐οֲາೀֲ̰ ࡊ ৶ա ༄׏ ઼࡚ ᖠႬϞк ੺௜ႬВ׶઼ ֲ๫޵൒ ༄̀ ΐो̂ ֲ࣯ࣖͧ ૜ҹᘲκֲҘ ֘Ҋ ͧӀॡ ግҘ࣯ ͐ٛе ፫߷ নҹᜋ Ҙ঱Ͱ ͐Ҙ ؎̰༄ٛ ৶ᘲ ܝ ཏफ ࡻ઼ ڱ ઼ ܠ ॲԗ ࣯೻̂ጌΐ ৸Ҙᜋ ๸гӀ ᇇ઼ ৪ጆ ఈᛳཐ੺˚ ࡚ᛳᖠᇝֲ ଥҹ ຑႬᜋ ঔг ࠟӀჯֲ ཌྷ̂Ӏ ॗ ރ Ԉౌٛ೻ ംӀ ఈᜋ گ ̀κֲ к ځ κΐ к ځ κҹ ̜౪ ๫Ⴌჯֲ κΐٛϝ ͂ϝк ϝг੺ٛ Īොī 2016 ѐາᆧ๫Ⴌჯֲă͂ϝкĄ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=