2016慈濟年鑑

統 志 360 361 50 аϫᐂ аϫᐂ 2016 ѐ 全 ஧ຎᑻˠ̶ο઼छгડໄ ڶ ֲ߷Ğ 20 ઼࣎छгડă 436 ᕇğ ઼छгડ ̶οᕇ ઼छгડ ̶οᕇ ᄂ៉ 151 າΐ؂ 9 ઼̂̚ౙ 36 හ ޠ ᄼ 9 ࢶപ 4 ੺ֽҘֲ 170 ͟ώ 2 ࡗ ό 1 ঍઼ 3 ˿҅׎ 1 Оκ 38 ೻֧ᜋΙ 2 ෸ ݑ 3 ቞ո 1 զ඿ 1 ߚ ं၂ 1 ͽҒЕ 1 ᔹ઼ 1 О ޘ 1 κ ڿ Ⴌ 1 ለ߷Ğ 9 ઼࣎छгડă 12 ᕇğ ઼छгડ ̶οᕇ ઼छгડ ̶οᕇ ࡻ઼ 2 ༄׏ 1 ᇇ઼ 3 ཌྷ̂Ӏ 1 ๸гӀ 1 ॗ ރ 1 ڱ ઼ 1 ຑႬᜋ 1 ఈᜋ 1 lj 全 ஧ຎᑻˠ̶οᓁࢍ 56 ઼࣎छгડĂВ 622 ᕇĄ ljྤफ़ֽ໚Ĉ؟ି఍ ࡚߷Ğ 17 ઼࣎छгડă 146 ᕇğ ઼छгડ ̶οᕇ ઼छгડ ̶οᕇ ઼࡚ 110 ఈᛳཐ੺˚ 1 ΐो̂ 18 ࣯೻̂ጌΐ 1 ግҘ࣯ 1 Ԉౌٛ೻ 1 ͐Ҙ 2 ࠟӀჯֲ 1 ܠ ॲԗ 1 ঔг 1 ͐ٛе 2 ംӀ 2 к ځ κΐ 1 ؎̰༄ٛ 1 ϝг੺ٛ 1 ͂ϝк 1 ᖠႬϞк 1 ߷ܧ Ğ 8 ઼࣎छгડă 17 ᕇğ ઼छгડ ̶οᕇ ઼छгડ ̶οᕇ ܧݑ 10 ֙͐ ރ 1 Ꮵ৶ћ 1 گ ϑ֤ 1 ంˬͧҹ 1 ໽̄̋В׶઼ 1 ΫϞᑻᜋ 1 ৼѼֲͧ 1 ̂߶߷Ğ 2 ઼࣎छгડă 11 ᕇğ ઼छгડ ̶οᕇ ઼छгડ ̶οᕇ ፫߷ 9 ৸Ҙᜋ 2 Īොī 2016 ѐഴ઼͌छ̜౪Ăາᆧ઼छ͂ϝкĄ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2MjM=